Zamek królewski w Będzinie

Zamek w Będzinie to zamek królewski zbudowany za czasów Kazimierza Wielkiego w ramach systemu Orlich Gniazd. Na Górze Zamkowej w Będzinie gród obronny istniał już w IX wieku. Założenie obronne było rozbudowywane, a w 2. połowie XIII wieku zbudowano kamienną wieżę, tzw. stołp, który istnieje do dzisiaj. W latach 40. XIV wieku dobudowano górny zamek, który istnieje do dzisiaj oraz dolny zamek zachowany tylko w niewielkiej części.

Po pożarze w 1616 roku zamek odbudowano, ale w czasie potopu szwedzkiego znów został spalony i częściowo zburzony. Częściowo odbudowany był siedzibą starostów niegrodowych. W 1775 roku zamek w Będzinie został wydzierżawiony, po rozbiorach zmieniali się właściciele i ich plany co do zamku, a sam zamek niszczał. Został odbudowany w 1834 roku na polecenie hrabiego Edwarda Raczyńskiego (właściciela dóbr i pałacu w Rogalinie), a przy okazji nieco przebudowany w stylu neogotyckim. Nieużywany od 1849 znów zaczął popadać w ruinę. Odbudowany w latach międzywojennych oraz po II wojnie światowej.

Bardzo blisko zamku jest Pałac Mieroszewskich w Będzinie.

Zamek w Będzinie na mapie Polski

Królewski Zamek w Będzinie

Podobne atrakcje