Zamek w Starych Tarnowicach

Zamek w Starych Tarnowicach powstał w miejscu rycerskiego gródka z XIV wieku. W XVI wieku zbudowano renesansowy z dziedzińcem i krużgankami, pierwotnie były tylko trzy skrzydła zamkowe. W kolejnych wiekach zamek przebudowywano, zamurowano krużganki, powiększono skrzydło północne.

Zamek w Starych Tarnowicach przetrwał II wojnę światową, po 2000 roku przeprowadzono renowację. W otoczeniu zamku wyremontowano oranżerię, stodoły, powstało Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego.

Zamek w Starych Tarnowicach na mapie Polski

Zamek w Starych Tarnowicach

Podobne atrakcje