Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej

Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej został zbudowany w XIV wieku przez Piastów cieszyńskich i od początku był włączony w system umocnień miejskich. Pod koniec XVI wieku jego rola w obronie miasta zmalała i stopniowo przekształcany był w szlachecką rezydencję. Przebudowy zatraciły pierwotną stylistykę zamku, a jego styl po przebudowie z 2. połowy XIX można opisać jako eklektyczny. W latach 1752-1945 zamek należał do Sulkowskich, m.in. jako siedziba księstwa bielskiego (do 1849 roku).

Obecnie w zamku Sułkowskich urządzono muzeum. W pobliżu warto odwiedzić zamek w Pszczynie.

Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej na mapie Polski

Zamek książąt Sułkowskich

Podobne atrakcje