Pałace w Polsce

Pałac Ballestremów w Pławniowicach

Pławniowice to wieś pochodząca z początków XIV wieku, była tam polska warownia, której mury odkopano w latach 60. XX wieku.

Rodzina Ballestremów wywodzi się z Włoch, w połowie XVIII wieku Graf von Ballestrem di Castellengo ożenił się z córką barona von Stechow, właścicielką majątku w Pławniowicach. Ballestremowie odziedziczyli majątek w 1798 roku, rodzina pozostała w nim do 1945 roku.

Pierwszy pałac w Pławniowicach zbudowano w 1737 roku, obecny pałac zbudowano na miejscu starego w latach 1882-1885. W skrzydle południowym urządzono kaplicę Niepokalanego Poczęcia NMP, która została konsekrowana i służyła jako kościół parafialny. Obok pałacu zbudowano dom kawalera (Kavalier Haus) służący najpierw starszemu synowi, później jako dom gościnny.

Obecnie jest w nim Diecezjalny Dom Rekolekcyjny diecezji gliwickiej. W pobliżu warto odwiedzić zamek w Toszku.

Pałac Ballestremów w Pławniowicach na mapie Polski

Pałac Ballestremów w Pławniowicach