Spichrze w Grudziądzu

Kilka lat po lokacji Grudziądza przez Krzyżaków rozpoczęto budowę miejskich murów obronnych, w tym również od strony Wisły na wysokiej skarpie. Od roku 1346 od strony Wisły dobudowano spichlerz, później kolejne, a w 1504 roku było ich 14. Grube mury i małe okienka nadawały spichrzom charakter obronny. Od strony miasta były to 1-2 kondygnacyjne budynki, ale od strony Wisły ich wysokość sięgała 6 kondygnacji. Spichrze odgrywały dużą rolę w handlu zbożem i świadczyły o zamożności miasta.

W czasie potopu szwedzkiego część spichrzów splunęła, a odbudowa potrwała kilkadziesiąt lat. Przy okazji odbudowy zmniejszono działki, dzięki czemu liczba spichrzów wzrosła do 30. Po II wojnie światowej spichrze odbudowano. Spichrze można podziwiać, spacerując nad Wisłą i od strony miasta, gdzie ulica doprowadzi do zamku krzyżackiego w Grudziądzu. W okolicy warto zwiedzić Zamek krzyżacki w Świeciu.

Spichrze w Grudziądzu na mapie Polski

Spichrze w Grudziądzu

Podobne atrakcje