Zamek biskupów warmińskich w Reszlu zbudowany został w latach 1350-1401. W XV wieku modernizowany poprzez dołożenie zewnętrzne muru. Pomimo tego zamek w Reszlu był wielokrotnie zdobywany, a w czasie wojny trzynastoletniej Krzyżacy zdobyli zamek, zwyciężając załogę opowiadającą się za Związkiem Pruskim. Po 1520 roku zamek przekazany wojskom polskim. Pod koniec XVI wieku zamek utracił znaczenie militarne i został przekształcony w rezydencję.

Podczas potopu szwedzkiego zamek został zniszczony, a po rozbiorach utworzono w nim więzienie. Zniszczony w pożarze w 1806 i 1807 roku, nie odbudowany, a część zamku adaptowano na kościół ewangelicki. Po II wojnie światowej rekonstruowany.

W pobliżu Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Zamek w Reszlu na mapie Polski

Zamek w Reszlu

Podobne atrakcje