Twierdza Kłodzko to duża, dobrze zachowana budowla obronna zbudowana na Gorze Zamkowej (Fortecznej), zbudowana została po wojnie trzydziestoletnie w oparciu o istniejący zamek. Po drugiej stronie Nysy zbudowano Fort posiłkowy Owcza Góra, który obecnie jest zniszczony. Zamek powstał około 1300 roku na miejscu dawnego grodu obronnego, po rozbudowie zamek wyższy, średni i niższy oraz fortyfikacje miejskie połączono w system obronny. Po wojnie 30-letniej zamek stopniowo rozbudowywano pod kątem przekształcenia wzgórza w twierdzę. Po wojnie siedmioletniej Prusy zajęły Dolny Śląsk, w tym także twierdzę Kłodzko (1742 rok). Za panowania Fryderyka II Wielkiego twierdzę Kłodzko rozbudowano, rozbierając zamek, kościół i kaplicę. Zbudowano pomocniczy Fort na Owczej Górze, obecnie zniszczony. Twierdza Kłodzko była bardzo ważnym elementem obrony Śląska w w wojnie francusko-pruskiej (1806-1807). W wyniku walk twierdzę Kłodzko poddano, ale pokój w Tylży zapobiegł wydaniu jej Francuzom.

Kotlina Kłodzka obfituje w atrakcje turystyczne, a niedaleko jest podobna Twierdza w Srebrnej Górze.

W 1867 roku podjęto decyzję o likwidacji twierdzy Kłodzko, która nie spełniała już wymagań. Twierdzę wykorzystywano jako więzienie. Obecnie jest to muzeum, Twierdza Kłodzko jest udostępniona dla zwiedzających.

Twierdza Kłodzko na mapie Polski

Twierdza Kłodzko

Podobne atrakcje