Atrakcje w Polsce

Twierdza Kłodzko

Twierdza Kłodzko to duża, dobrze zachowana budowla obronna zbudowana na Gorze Zamkowej (Fortecznej), zbudowana została po wojnie trzydziestoletnie w oparciu o istniejący zamek. Po drugiej stronie Nysy zbudowano Fort posiłkowy Owcza Góra, który obecnie jest zniszczony. Zamek powstał około 1300 roku na miejscu dawnego grodu obronnego, po rozbudowie zamek wyższy, średni i niższy oraz fortyfikacje miejskie połączono w system obronny. Po wojnie 30-letniej zamek stopniowo rozbudowywano pod kątem przekształcenia wzgórza w twierdzę. Po wojnie siedmioletniej Prusy zajęły Dolny Śląsk, w tym także twierdzę Kłodzko (1742 rok). Za panowania Fryderyka II Wielkiego twierdzę Kłodzko rozbudowano, rozbierając zamek, kościół i kaplicę. Zbudowano pomocniczy Fort na Owczej Górze, obecnie zniszczony. Twierdza Kłodzko była bardzo ważnym elementem obrony Śląska w w wojnie francusko-pruskiej (1806-1807). W wyniku walk twierdzę Kłodzko poddano, ale pokój w Tylży zapobiegł wydaniu jej Francuzom.

Kotlina Kłodzka obfituje w atrakcje turystyczne, a niedaleko jest podobna Twierdza w Srebrnej Górze.

W 1867 roku podjęto decyzję o likwidacji twierdzy Kłodzko, która nie spełniała już wymagań. Twierdzę wykorzystywano jako więzienie. Obecnie jest to muzeum, Twierdza Kłodzko jest udostępniona dla zwiedzających.

Twierdza Kłodzko na mapie Polski

Twierdza Kłodzko