Zamek Książ
Zamki w Polsce

Szlak zamków piastowskich

Szlak zamków piastowskich to szlak turystyczny, który prowadzi przez kilka zamków zbudowanych przez dynastię Piastów w Polsce. Dynastia ta panowała w Polsce w latach 962-1370 i była jedną z najważniejszych w Europie Środkowej w średniowieczu. Zamki na szlaku zamków piastowskich zostały zbudowane głównie w celu obrony granic kraju i jako siedziby książąt. Warto zwiedzić te zabytki, ponieważ są one ciekawą atrakcją turystyczną i stanowią ważny element polskiej historii.

Zamki piastowskie

Zamki piastowskie to grupa zamków w Polsce, które zostały zbudowane w okresie panowania dynastii Piastów w Polsce w X-XIV wieku. Są to zamki obronne, które były wznoszone w strategicznych miejscach w celu ochrony granic państwa i kontroli ruchu na szlakach handlowych. Do najważniejszych zamków piastowskich należą: zamek w Brzegu, zamek w Głogowie, zamek w Legnicy, zamek w Książu i zamek w Wawelu. Wiele z tych zamków zostało zachowanych do dzisiaj i są one ważnymi atrakcjami turystycznymi w kraju. Do szlaku zamków piastowskich zaliczane są formalnie zamki dolnośląskie.