Park Arkadia Heleny Radziwiłłowej

Park w Arkadii założyła w 1778 roku księżna Helena Radziwiłłowa, żona właściciela majątku oraz pałacu w Nieborowie i rozwijała go do śmierci w 1821 roku. Przez park romantyczny w stylu angielskim przepływa rzeczka Skierniewka, na bazie której utworzono staw z dwiema wyspami. W parku postawiono wiele budowli, m.in. Grota Sybilli, Łuk Kamienny (Łuk Grecki), Domek Gotycki, Świątynia Diany (z plafonem J.P. Norblina Jutrzenka) Dom Murgrabiego, Akwedukt, Cyrk, Przybytek Arcykapłana (z płaskorzeźbą G. Staggi Nadzieja karmiąca Chimerę), Mur z Hermami.

Kilka kilometrów od parku w Arkadii mieści się pałac w Nieborowie, a niedaleko jest Żelazowa Wola i Dom Urodzenia Fryderyka Chopina – piękne muzeum z parkiem.

Park Arkadia Heleny Radziwiłłowej na mapie Polski

Park w Arkadii Akwedukt

Podobne atrakcje