Kaplica Templariuszy w Chwarszczanach

Kaplica Templariuszy zbudowana ok. 1280 roku, w miejscu poprzedniej kaplicy. Kaplica murowana z cegły na fundamentach z kamienia. Wieś Chwarszczany została nadana templariuszom w 1232 roku przez księcia wielkopolskiego Władysław Odonica. Templariusze systematycznie powiększają posiadłości i rozbudowują komturię, normalizując stosunki z Marchią Brandenburską. Kilka lat po rozwiązaniu zakonu templariuszy na początku XIV wieku majątek zakonu przejmują margrabiowie brandenburscy, którzy przekazują dobra zakonowi joannitów. W 1540 roku margrabia Jan z Kostrzyna przejmuje majątek zakonu, a Joannici przenoszą się do Świdwina.

Kaplica templariuszy na mapie Polski

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach